Cajons

Products

Schlagwerk CBA1 Cajon Kit
Leiva CAJ109 Cajon Musical Omeya Mini
Katho Cajon with 3 Tension - Damaged
Schlagwerk CBA1 Cajon Kit Leiva CAJ109 Cajon Musical Omeya Mini Katho Cajon with 3 Tension - Damaged
SKU: SC17018
SKU: GR17620
SKU: XXHO00133
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
Our price: £39.95 (€54.33)
including VAT 20% ( £6.66 )
Our price: £91.00 (€123.76)
Market price: £99.00 , save 8%
including VAT 20% ( £15.17 )
Our price: £99.00 (€134.64)
including VAT 20% ( £16.50 )
Quantity Out of stock
Quantity
Quantity
 
Leiva CAJ06 Sweetspot Cajon
Leiva CAJ105 Easy Cajon travel kit - 2 DTS
Leiva CAJ100 ZOCO Cajon, 1 DTS
Leiva CAJ06 Sweetspot Cajon Leiva CAJ105 Easy Cajon travel kit - 2 DTS Leiva CAJ100 ZOCO Cajon, 1 DTS
SKU: GR17615
SKU: GR17619
SKU: GR17616
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
Our price: £100.00 (€136.00)
Market price: £109.00 , save 8%
including VAT 20% ( £16.67 )
Our price: £119.00 (€161.84)
including VAT 20% ( £19.83 )
Our price: £125.00 (€170.00)
Market price: £139.00 , save 10%
including VAT 20% ( £20.83 )
Quantity
Quantity Out of stock
Quantity
 
Leiva CAJ102 ZOCO Cajon 2.0, 2 DTS
Katho Woodline Cajon, Birch Plate
Katho Woodline Cajon, Walnut Finish
Leiva CAJ102 ZOCO Cajon 2.0, 2 DTS Katho Woodline Cajon, Birch Plate Katho Woodline Cajon, Walnut Finish
SKU: GR17618
SKU: GR17004
SKU: GR17005
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
Our price: £135.00 (€183.60)
Market price: £149.00 , save 9%
including VAT 20% ( £22.50 )
Our price: £155.00 (€210.80)
Market price: £169.00 , save 8%
including VAT 20% ( £25.83 )
Our price: £155.00 (€210.80)
Market price: £169.00 , save 8%
including VAT 20% ( £25.83 )
Quantity
Quantity
Quantity
 
Leiva CAJ112 Alma Red Cajon
Leiva Zoco Anniversary Cajon
Leiva CAJ115 Alma Classe Cajon
Leiva CAJ112 Alma Red Cajon Leiva Zoco Anniversary Cajon Leiva CAJ115 Alma Classe Cajon
SKU: GR17622
SKU: GR17612
SKU: GR17624
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
Our price: £155.00 (€210.80)
Market price: £169.00 , save 8%
including VAT 20% ( £25.83 )
Our price: £155.00 (€210.80)
Market price: £165.00 , save 6%
including VAT 20% ( £25.83 )
Our price: £189.00 (€257.04)
including VAT 20% ( £31.50 )
Quantity
Quantity
Quantity Out of stock