Cajons

Products

Schlagwerk CBA1 Cajon Kit
Leiva CAJ109 Cajon Musical Omeya Mini
Katho Cajon with 3 Tension - Damaged
Schlagwerk CBA1 Cajon Kit Leiva CAJ109 Cajon Musical Omeya Mini Katho Cajon with 3 Tension - Damaged
SKU: SC17018
SKU: GR17620
SKU: XXHO00133
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
Our price: £39.95 (€54.33)
including VAT 20% ( £6.66 )
Our price: £91.00 (€123.76)
Market price: £99.00 , save 8%
including VAT 20% ( £15.17 )
Our price: £99.00 (€134.64)
including VAT 20% ( £16.50 )
Quantity Out of stock
Quantity
Quantity
 
Leiva CAJ105 Easy Cajon travel kit - 2 DTS
Leiva CAJ06 Sweetspot Cajon
Leiva CAJ100 ZOCO Cajon, 1 DTS
Leiva CAJ105 Easy Cajon travel kit - 2 DTS Leiva CAJ06 Sweetspot Cajon Leiva CAJ100 ZOCO Cajon, 1 DTS
SKU: GR17619
SKU: GR17615
SKU: GR17616
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
Our price: £105.00 (€142.80)
Market price: £119.00 , save 12%
including VAT 20% ( £17.50 )
Our price: £109.00 (€148.24)
including VAT 20% ( £18.17 )
Our price: £139.00 (€189.04)
including VAT 20% ( £23.17 )
Quantity
Quantity Out of stock
Quantity Out of stock
 
Leiva CAJ102 ZOCO Cajon 2.0, 2 DTS
Katho Woodline Cajon, Birch Plate
Katho Woodline Cajon, Walnut Finish
Leiva CAJ102 ZOCO Cajon 2.0, 2 DTS Katho Woodline Cajon, Birch Plate Katho Woodline Cajon, Walnut Finish
SKU: GR17618
SKU: GR17004
SKU: GR17005
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
Our price: £145.00 (€197.20)
Market price: £149.00 , save 3%
including VAT 20% ( £24.17 )
Our price: £155.00 (€210.80)
Market price: £169.00 , save 8%
including VAT 20% ( £25.83 )
Our price: £155.00 (€210.80)
Market price: £169.00 , save 8%
including VAT 20% ( £25.83 )
Quantity
Quantity
Quantity
 
Leiva CAJ112 Alma Red Cajon
Leiva Zoco Anniversary Cajon
Katho Cajon with 3 Tension - Pick Up
Leiva CAJ112 Alma Red Cajon Leiva Zoco Anniversary Cajon Katho Cajon with 3 Tension - Pick Up
SKU: GR17622
SKU: GR17612
SKU: XXHO00134
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
 
(0 reviews)  
Our price: £155.00 (€210.80)
Market price: £169.00 , save 8%
including VAT 20% ( £25.83 )
Our price: £155.00 (€210.80)
Market price: £165.00 , save 6%
including VAT 20% ( £25.83 )
Our price: £169.00 (€229.84)
including VAT 20% ( £28.17 )
Quantity
Quantity
Quantity